Stališča in komentarji


Zmanjšanje obremenitev iz naslova garancij za pošiljke odpadkov

S prenovo Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS št.78/16) in uveljavitvijo pripomb zbornice glede finančnih garancij (določitev časa veljavnosti garancij, možnost delnih garancij…) pričakujemo pospešitev postopkov izdaje soglasij za pošiljke odpadkov in zmanjšanje obremenitev podjetij iz naslova finančnih garancij pri pošiljanju odpadkov na obdelavo v druge države EU oziroma tretje države. Uredba začne veljati 20. decembra 2016.

Fotogalerija