Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


26 novih ponudb za člane GZS

V septembru in oktobru se je 26 podjetij odločilo za posebno ponudbo članom GZS.Ta hip najbolj atraktivne so ponudbe na področjih izobraževanja in svetovalnih dejavnostih.

Fotogalerija