Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Zakon o investicijah v pripravi

Izvršilni odbor Foruma tujih investitorjev se je na 3. seji seznanil s pripravami na zakon o investicijah. Gostil je namreč predstavnike ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlog zakona naj bi povečal privlačnost Slovenije za vse investitorje. Ponudil naj bi nove olajšave in omogočal atraktivno ceno zemljišč. Do konca leta bo predmet medresorske diskusije, okoli novega leta pa naj bi ga tudi sprejeli v Državnem zboru RS.

Fotogalerija