Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Inventura Gospodarskega memoranduma

Vlada je od leta 2014 največ napredka naredila pri javnih naročilih in turizmu, najmanj pri reformah in izobraževanju. Reforma javnega naročanja, ustanovitev in delovanje Slovenske turistične organizacije, ukrepi proti veriženju podjetij in manjša obremenitev energetsko intenzivne industrije so področja, ki jih je Vlada RS dokaj celovito uresničila. Šepajo pa reforme: zdravstvena reforma, pokojninska reforme, reforma trga dela, najhuje pa je na področju izobraževanja, ki zelo slabo posluša klice gospodarstva, naj mu vendarle bolj prisluhne.

Fotogalerija