Stališča in komentarji


Vzpostavljena digitalna.si

Posodobitev šolskih programov, velika nacionalna digitalna koalicija ter razvojna podpora države so prednostna splošna priporočila za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo gospodarstva. To je izpostavilo prek 430 vodilnih predstavnikov gospodarstva na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Vzpostavljena je bila tudi Slovenska digitalna koalicija - digitalna.si, ki bo prispevala k večji konkurenčnosti gospodarstva, novim zaposlitvenim možnostim, razvoju socialne in vključujoče družbe ter hitrejšemu digitalnemu preoblikovanju Slovenije.

Fotogalerija