Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Tudi farmacija z olajšavami

 Združenju kemijske industrije pri GZS je uspelo preprečiti, da po sprejemu novega Zakona o trošarinah (ZTro-1) proizvodnja zdravil ostane brez, v starem zakonu sicer priznane in v praksi dotlej uveljavljene oprostitve trošarin za uporabo alkohola v delih nekaterih procesov, ki so povezani s proizvodnjo zdravil. Ministrstvo za finance je sprejelo Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Ur.l.RS, št. 62/2016), ki vsebuje določbe, v skladu z zahtevami proizvajalcev zdravil. 

Fotogalerija