Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Znan program za 1. Vrh podjetij v tuji lasti

Prvi vrh tujih podjetij, ki ga bosta GZS in Forum tujih investitorjev pri GZS organizirala, 13. aprila, bo imel dvodelni program. V prvem delu bo predstavljena deklaracija podjetij v tuji lasti s sedežem v Sloveniji, v katerem bodo predlogi za izboljšanje investicijskega in poslovnega okolja v Sloveniji. V drugim delu pa bost dve tematski omizji na temo davčne reforme: prioritete pri davčni razbremenitvi in viri za davčno razbremenitev. Več o programu že v naslednjih dneh. 

Fotogalerija