Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pravilnik za kvalitetno upravljanje nepremičnin

UO Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je sprejel Pravilnik o certifikatu Zaupanja vreden upravnik. Osnovni namen certifikata je ustvarjanje pogojev za razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi izvajalci storitev upravljanja nepremičnin. Pravilnik bo pričel veljati 1. januarja 2017, certifikat pa bodo od takrat lahko pridobili vsi gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008) in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki jih določa pravilnik. Na dolgi rok bomo z uvedbo certifikata uporabnikom omogočili, da bodo lahko za izvajanje storitev izbirali bolj kvalitetne izvajalce, s tem pa bomo pripomogli tudi k dvigu ugleda celotne panoge upravljanja nepremičnin.

Fotogalerija