Stališča in komentarji


Poenostavljeno letno poročanje AJPES-u

GZS-Zbornica računovodskih servisov je na podlagi pobud svojih članov nekaj let opozarjala AJPES na možno poenostavitev oddajanja letnih poročil. S 1. Januarjem 2017 AJPES pri oblikovanju poenotenih obrazcev sledi načelu prijaznega odnosa do strank – poročevalcev, tako s filtri pri izboru vrste poslovnega subjekta, vgrajenimi avtomatskimi seštevki, temeljna novost pa je poročanje v evrih s centi, s čemer AJPES sledi poročanju davčnemu organu.

Fotogalerija