Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pol milijona od fotokopiranja avtorjem in založnikom

Po dveh letih pogajanj je bil konec julija podpisan skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in slovenskih šolah. Velja od 1. septembra. SAZOR, Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, bo tako zbrala letno približno 0,5 milijona evrov, ki bodo razdeljeni avtorjem in založnikom. GZS je kot soustanoviteljica SAZOR v celotni fazi procesa pogajanj podpirala prizadevanja za podpis sporazuma.

Fotogalerija