Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Branimo pravno varnost davčnih zavezancev

Predlagatelj zakona o davčnem postopku je želel v prvotnem predlogu ukiniti del vsebine sklepa, s katerim mora davčni organ seznaniti zavezanca o vsebini in obdobju davčnega inšpekcijskega nadzora. S tem bi bila močno ogrožena pravna varnost davčnih zavezancev, zato je GZS – Zbornica računovodskih servisov (ZRS) temu odločno nasprotovala. V novem predlogu določbe te spremembe ni več. Prav tako je bila upoštevana pripomba glede brisanja roka, v katerem mora davčni organ sestaviti zapisnik. V novem predlogu je ta rok ostal. V prvotnem predlogu je bila tudi možnost, da se zavezanec odpove pripombam na zapisnik. Tako bi zavezanec lahko ostal brez možnosti do uveljavljanja svojih pravic pred izdajo odločbe, pa tudi pritožna na odločbo bi s tem postala problematična. Predlagatelj je v novem predlogu pripombo GZS ZRS. Na podlagi vloženih pripomb, so bile tudi delno korigirane kazenske določbe, ki pa so v določenem delu po mnenju ZRS še vedno nesorazmerne. Še zlasti pa smo nezadovoljni s predlogom v delu, ki se nanaša na občutno povišanje obresti v davčnem inšpekcijskem nadzoru, in to kljub ustavni odločbi, v kateri je bilo že leta 2004 odločeno, da tako visoke zamudne/kazenske obresti v določenih delih davčnega postopka niso sprejemljive.

Fotogalerija