Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Boljši časi za tehnične kadre v Postojni

Predvidoma marca 2017 bo zgrajen prizidek k šolskemu centru za potrebe izobraževalnega centra sodobnih tehnologij Šolskega centra Postojna. Ta je z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport že podpisal pogodbo. Za ta projekt si je prizadevala tudi Območna zbornica Postojna. Cilj je izgradnja infrastrukture in nabava tehnološke opreme (CNC) za izobraževanje in usposabljanje tehničnega kadra, predvsem za potrebe orodjarstva, ki je ta trenutek najmočnejša gospodarska panoga v regiji. V centru se bodo praktično usposabljali dijaki, študenti in zaposleni iz regijskih podjetij. Pismo podpore je za enkrat podpisalo 12 podjetij. Za tehnološko opremo pa se že pripravlja vloga na razpis, ki je odprt. 

Fotogalerija