Stališča in komentarji


Za infrastrukturo ob HE Brežice

Vlada je za gradnjo vodne infrastrukture za hidroelektrarno (HE) Brežice zagotovila 33,5 milijona evrov, za nadaljevanje del do konca leta pa bo poskrbela še za 40,7 milijona evrov. Od obljubljenih dobrih 40 milijonov je podjetje Infra že dobilo 20 milijonov, 10 milijonov naj bi dobili v tem mesecu, preostanek desetih milijonov pa oktobra letos. GZS se je v zadnjem obdobju vključevala v prizadevanja za pravočasno izgradnjo infrastrukture ob HE Brežice z namenom, da izgradnja infrastrukture sledi izgradnji energetskega dela, skladno s časovnim načrtom, da se po zaključku izgradnje HE Brežice nadaljuje z izgradnjo HE Mokrice in da se dobički energetskih družb vračajo nazaj v nove naložbe v energetiki.

Fotogalerija