Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Formula za kakovost pri javnem naročanju. Končno!

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, verzija 1.0. Pri pripravi je sodelovalo tudi GZS-Združenje za svetovalni inženiring. Smernice so pripravljene na osnovi ZJN-3, ki določa, da se za oddajo javnega naročila arhitekturnih in inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Najpomembnejši del smernic je formula za izračun, s predstavljenimi merili, ki omogočajo, da se med ponudniki, ki uspešno prestanejo prvo sito izpolnjevanja pogojev, izbere tisti, ki je najboljši. V formuli je predvideno, da je utež kakovosti 60 % ali 50 %, razlika pa predstavlja ceno.
Več 

Fotogalerija