Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Razpis za kadrovski razvoj 1.200 zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v začetku julija objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Zanj so si prizadevali v GZS-Združenju lesne in pohištvene industrije. Razpis predvideva vključitev več kot 1 200 zaposlenih in bo tako pomembno vplival na nadgradnjo znanj in spretnosti zaposlenih v lesnopredelovalnih podjetjih.

Fotogalerija