Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podjetništvo, inovativnost in internacionalizacija v ključnem zakonu

Sredi junija je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sprejeta. Na predlog GZS sta bili v prvem odstavku 19. člena, ki določa, katere razvojne naloge države se v javnem interesu opravljajo v regiji, dodani alineji 4 in 6. Na predlog GZS sta to odslej tudi:

  • spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti, in
  • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva.

Fotogalerija