Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


4 mio € prihranka pri trošarinah za električno energijo za porabnike z letno porabo > 10.000 MWh

1. 7. 2016 je bil objavljen novi Zakon o trošarinah ZTro-1 (Ur.l. št. 47/2016), ki med drugim velikim porabnikom električne energije, z letno porabo večjo od 10.000 MWh, trenutno trošarino 3,05 €/ MWh znižuje na 1,8 €/MWh, kar za te porabnike predstavlja 4 mio € prihranka. Več...

Fotogalerija