Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Manj bremen pri okoljevarstvenih dovoljenjih

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Uradni list RS, št. 30/16), s katerim se odpravlja časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. S tem se odpravlja administrativno breme podaljševanja okoljevarstvenih dovoljenj. Vendar pa mora ministrstvo na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno, bodisi zaradi sprememb v obratovanju naprave ali po uradni dolžnosti, okoljevarstveno dovoljenje preveriti in ga po uradni dolžnosti spremeniti. V postopku sprejemanja zakona se je zbornica zavzela tako za ukinitev časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj kot tudi še drugih sprememb zakona, ki se nanašajo na določanje mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev v okoljevarstvenih dovoljenjih. Več 

Fotogalerija