Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pooblaščeni ocenjevalci še naprej pristojni za kulturno dediščino

Državni zbor je 19. aprila letos sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D). Na podlagi pripomb Združenja ocenjevalskih podjetij pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je pristojno ministrstvo določbo popravilo, tako da po sprejetju zakona lahko te naloge opravljajo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki delujejo na trgu. Kljub temu, da ima dosežek zelo majhne finančne posledice, Združenje ocenjevalskih podjetij nadaljuje s prizadevanji za sistematično ureditev trga ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki je v tem trenutku do naših članov izrazito diskriminatoren

Fotogalerija