Stališča in komentarji


Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak

Na vladi je bila 7.4. 2016 sprejeta spremenjena Uredba o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju, ki v 8. členu prinaša novo omejitev javnim naročnikom pri njihovih zahtevah za bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Tako je trajanje bančne garancije za odpravo napak v gradbeništvu v garancijski dobi, ki doslej ni bilo omejeno, po novem postalo omejeno. S tem je v javnem naročanju gradenj vendarle postavljena zgornja meja, ko gre za dobo trajanja finančnih garancij za odpravo napak v garancijski dobi, saj so nekateri javni naročniki od izvajalcev zahtevali povsem nerazumno dolga finančna zavarovanja (bančne garancije). Za to so si na GZS ZGIGM že nekaj let prizadevali. To bo olajšalo podjetjem kandidiranje za nove posle doma in v tujini. 

Fotogalerija