Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nižje trošarine

Vlada je pred prazniki sprejela novelo Zakona o trošarini (ZTro-1), v kateri je upoštevala predlog GZS in trošarino za elektriko za porabnike z letno porabo >10.000 MWh znižala iz 3,05 € / MWh na 1,8 €/ Mwh. To je 40-odstotni prihranek na vsako porabljeno MWh za energetsko intenzivna podjetja. Po sprejetju ZTro-1 na Vladi bo zakon sprejet do poletja in v veljavi predvidoma s 1.7.2016.

Fotogalerija