Stališča in komentarji


Gospodarstvu prihranili okoli 14 milijonov €

Začela je veljati nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Kljub dodatni obremenitvi določenih rab goriv, ocenjujemo, da je prihranek za gospodarstvo iz naslova oprostitve dajatve zaradi zgorevanja goriva in ukinitve dajatve na F-pline okoli 14 milijonov evrov letno. Z novo uredbo se ohranja dosedanja oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva v napravah in malih napravah, pod pogojem, da upravičenec do oprostitve za predmetno rabo goriva plača vsaj najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti. Nova uredba ukinja okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo fluoriranih toplogrednih plinov. Nismo pa zadovoljni z obremenitvijo papirnic in nekaterih drugih energetsko intenzivnih podjetij, zato bomo zahtevali za ta podjetja nižje trošarine.


Fotogalerija