Stališča in komentarji


Preprečili 8 mio dodatnih stroškov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po posredovanju Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS umaknilo predlog sprememb Stanovanjskega zakona. Če bi bil predlog zakona potrjen, bi nastalo okoli 6 milijonov evrov stroškov letno pri upravljanju z večstanovanjskimi stavbami zaradi ločenih transakcijskih računov. Te stroške bi pretežno nosili etažni lastniki. Približno dva milijona evrov letno pa bi bilo dodatnih stroškov za upravnike večstanovanjskih stavb, zaradi dodatne administracije in novih obveznosti.

Fotogalerija