Stališča in komentarji


Prva rešitev za konično tarifo

Na pobudo jeklarske industrije, pri čemer je sodelovala tudi GZS, je Agencija RS za energijo posegla v razmerje stroška omrežnine glede na doseženo obračunsko moč oziroma preneseno električno energijo. Višina tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč je za uporabnike na prenosnem omrežju od 1. 1. 2016 v povprečju za 33 odstotkov nižja, kar jeklarski industriji omogoča večjo fleksibilnost oziroma manjše povišanje stroška omrežnine v primeru povečanega odjema električne energije v času konične tarife, kar je bila tudi zahteva jeklarske industrije.

Fotogalerija