Stališča in komentarji


Odgovornost ostaja na strani imetnika nevarnih odpadkov

Odgovornost za izdelavo ocene nevarnih odpadkov ostaja na strani imetnika odpadkov kot doslej in ne na strani prevzemnika. Slednje je namreč predvidel osnutek Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. list RS, št. 8/16), ki je bil v javni razpravi. V postopku sprejemanja uredbe so bila tako upoštevana stališča naših članov, za kar si je prizadevala tudi GZS. Nova, ugodnejša uredba od prvotnega predloga, bo začela veljati 20. februarja 2016, razen določb 17. člena, ki začnejo veljati na dan uveljavitve predpisa, ki ureja oceno nevarnih odpadkov pred sežiganjem.

Fotogalerija