Stališča in komentarji


50-odstotni bonus za člane ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu. Zavarovalni program ima dve prednosti za člane ZRS: 
•    Premijsko: primerno izhodiščno zavarovalno premijo ter individualni bonus in udeležbo na poslovno tehničnem rezultatu (skupni bonus). Zaradi dobrega upravljanja tveganj članic ZRS, ki so vključene v zavarovalni program, je bilo vsako leto malo zavarovalnih zahtevkov, zato so bili, kot tudi v letu 2016, deležni bonusa oziroma so prejeli v povprečju cca 50 % vrnjene letne premije (individualni in skupni bonus). 
•    Kakovostno: ta program nudi boljše zavarovalno kritje, kot jih nudijo zavarovalni produkti na slovenskem trgu.
Prednosti nove kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
V novi kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti je med najpomembnejšimi dogovor o prerazporeditvi obsega letnega delovnega časa na 12 mesecev. Poleg tega se razvrščanje delovnih mest v tarifne razrede ne naslanja samo na izobrazbo. Delodajalec lahko tudi delavca, ki je brez ustrezne izobrazbe, uvrsti v višji tarifni razred, pri čemer se upošteva vse njegove usposobljenosti za delo. Dodatna prednost pri zaposlovanju je tudi možen spregled stopnje izobrazbe za eno stopnjo.  Več... 

Fotogalerija