Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Prednosti nove kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V novi kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti je med najpomembnejšimi dogovor o prerazporeditvi obsega letnega delovnega časa na 12 mesecev. Poleg tega se razvrščanje delovnih mest v tarifne razrede ne naslanja samo na izobrazbo. Delodajalec lahko tudi delavca, ki je brez ustrezne izobrazbe, uvrsti v višji tarifni razred, pri čemer se upošteva vse njegove usposobljenosti za delo. Dodatna prednost pri zaposlovanju je tudi možen spregled stopnje izobrazbe za eno stopnjo. Več...

Fotogalerija