Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nižji stroški zemljišč v Novi Gorici

Na Območni zbornici Severne Primorske so z Mestno občino Nova Gorica dosegli dogovor, da se zniža obremenitev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za segment gospodarstva, industrijskih in skladiščnih dejavnosti. Groba ocena zmanjšanja višine nadomestila za skupino podjetij (40 podjetij) v Mestni občini Nova Gorica, ki se ukvarjajo z dejavnostjo »industrije« in skladiščenja«, je dobrih 60.000 evrov, pri čemer v tej skupini ni upoštevano znižanje nadomestila v letu 2016 zaradi uravnoteženja odstopanja obremenitve podjetij iz naslova nadomestila v leta 2015. Več...

Fotogalerija