Stališča in komentarji


Premiki v novih kolektivnih pogodbah

V večini od novih ali prenovljenih kolektivnih pogodbah dejavnosti (KPD), ki so bile podpisane, lani, predlani in v letu 2013, so dodatni premiki v korist delodajalcev predvsem na področju dodatka za delovno dobo – v sedmih KPD. Večina je namreč prešla na koncept upoštevanja dodatka za delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, znižano je bilo število dni dopusta in izrednega dopusta, povečana je bila fleksibilnost delodajalca preko širjenja instituta odrejanja drugega dela, dodatnih razlogov za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas ter določitve daljšega referenčnega obdobja pri delovnem času, odmorih in počitkih. Od 22 kolektivnih pogodb dejavnosti (KPD), ki jih sklepa Gospodarska zbornica Slovenije, je bilo od uveljavitve ZDR-1 (12.4.2013) sklenjenih novih ali prenovljenih kar 10 KPD, na večini ostalih pa so pogajanja še odprta. Katere so bile ključne izpogajane vsebine v korist delodajalcev pri posamezni KPD je razvidno iz tabele. Tabela je poenostavljen prikaz vsebin, saj ima dejansko vsaka KPD pri posamezni vsebini nekoliko specifične rešitve. Za dodatna pojasnila in podrobnosti zvezi s tem se lahko obrnete na pravnasluzba@gzs.si. Več...

Fotogalerija