Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Na mavrici zdravja: četrt milijona učinkov

Ocena učinkov zaključenega projekta Na mavrici zdravja je 250.000 evrov. Oceno so pripravili na Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti pri GZS. Kratkoročni učinki so zaradi večje produktivnosti, zmanjšanja bolniškega staleža in pri zdravstvenih storitvah diagnostike in terapije. Ciljna javnost projekta je bilo 59.656 zaposlenih v 42.977 podjetjih iz sedmih od skupno devetih združenj storitvenih dejavnosti v okviru GZS. Zaključek projekta: poleg delodajalcev morajo tudi zaposleni sami aktivno prispevati k skrbi za lastno zdravje in dobro počutje tako na delovnem mestu kot doma.

Fotogalerija