Stališča in komentarji


Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Nov Zakon o voznikih prinaša številne spremembe za vzpostavitev enotnejših pogojev poslovanja šol vožnje. Pri pripravi novega zakona je bila upoštevana vrsta predlogov Združenja šol vožnje Slovenije v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice. Cilj je, da se omeji zlorabe na področju usposabljanja kandidatov za voznike in delovnopravne zakonodaje, sivo ekonomijo, delo na črno in davčne utaje. Z bolj poenotenimi minimalnimi pogoji poslovanja vseh šol vožnje bo mogoče zagotavljati boljše usposabljanje voznikov ter posledično poskrbeti za večjo prometno varnost. Več...

Fotogalerija