Stališča in komentarji


Zaživele Smernice za javno naročanje gradenj 1.0

Izdal jih je Direktorat za javno naročanje pri MJU.To so prve slovenske Smernice za javno naročanje gradenj. Zanje so si na Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) pri GZS prizadevali že dlje časa. Pri pripravi smernic je aktivno sodelovala delovna skupina zbornice za pripravo smernic. Smernice bodo prispevale h kvalitetnejši ureditvi trga gradbenih storitev in bolj poštenim poslovnim praksam v gradbeništvu, z manj tveganji za izvajalce. Kljub temu, da so bili številni naši predlogi upoštevani, dokument ni v celoti skladen z našimi pričakovanji. Zato pričakujejo izboljšave v prihodnosti. Več...

Fotogalerija