Stališča in komentarji


Višja stroškovna cena pri javnih prevozih potnikov

Pogajanja za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v sistemu IJPP so se zaključila uspešno. Povišala se je stroškovna cena za 3%, iz 1,73 €/km na 1,77 €/km, kompenzacija, ki se izplačuje prevoznikom, pa za 7%, iz 0,506 €/km na 0,54 €/km, sporočajo Združenje za promet pri GZS. Po grobih ocenah so prevozniki tako za 2,2 mio evrov na boljšem.

Fotogalerija