Stališča in komentarji


Višje sofinanciranje živilskih podjetij

2 mio evrov na živilsko podjetje se je zvišal prag sofinanciranja, sporočajo iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Živilsko predelovalna podjetja imajo možnost črpanja nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Dvig povišanja praga sofinanciranja omogoča podjetjem izvesti pomembne večje naložbe.

Fotogalerija