Stališča in komentarji


Končno premik na severu 3. razvojne osi

Vlada Republike Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug. Vlada je sklenila tudi, da se projekt Državna cesta Šentrupert–Velenje uvrsti v Načrt razvojnih programov 2017-2020. Po izračunih DARS bo gradnja hitre ceste na relaciji Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec doprinesla letno od 32 do 40 milijonov evrov k bruto družbenemu proizvodu Slovenije.

Fotogalerija