Stališča in komentarji


GZS aktivno vključena v SRIP

Ljubljana, 26. januarja 2017 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP), poleg tega sta sklep dobili še Štajerska gospodarska zbornica in Turistično gostinska zbornica Slovenije kot sestavna dela sistema GZS. GZS bo v ostalih sripih aktivno sodelovala.


GZS je prijavitelj SRIP MATPRO na področju razvoja materialov kot končnih produktov, kjer bodo aktivno vključena Združenje kovinskih materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter Združenje kovinske industrije.  Prijavitelj na področju trajnostne pridelave hrane – SRIP HRANA je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru GZS. Hkrati bo GZS strateški partner v SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (prijavitelj Štajerska gospodarska zbornica) ter SRIP Turizem (prijavitelj Turistično gostinska zbornica Slovenije).

Poleg tega bo GZS aktivno sodelovala tudi:

·         v strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu na področju pametnih mest in skupnosti (Združenje za informatiko in telekomunikacije kot nosilec horizontalne mreže IKT),

·         na področju pametnih zgradb in doma z lesno verigo (Združenje lesne in pohištvene industrije z lesno verigo),

·         v strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu na področju mobilnosti (Združenje za promet),

·         v SRIP Zdravje - medicina (Podjetniško-trgovska zbornica - Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov (SLO-Med)),

·         ter pri tovarnah prihodnosti (Zbornica elektronske in elektroindustrije).

GZS je vsem SRIP-om že v fazi prijave ponudila tudi podporne storitve, ki jih bodo potrebovali pri delovanju, kot so storitve s področja internacionalizacije, karierna platforma – razvoj kompetenc, varstva okolja,  promocija …

Fotogalerija