Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Vlada je razširila uporabo testa MSP (učinkov na gospodarstvo) tudi na skrajšane zakonodajne postopke. Doslej je od same uveljavitev (1.6.2016) veljal le za redne zakonodajne postopke, ki pa jih je bilo v tem obdobju v Sloveniji malo. Test MSP bodo morali po novem pred sprejemom na Vladi pripraviti vsi predlagatelji zakonov, tudi za tiste zakone, pri katerih se je postopek pričel pred 1.6.2016, če še niso bili obravnavani na Vladi RS. GZS sicer zahteva veljavnost za vse zakonodajne postopke, uredbe in pravilnike, še posebej na tistih področjih, kjer že danes veljajo velike obremenitve za gospodarstvo.

Fotogalerija