Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Nove dajatve na elektriko ne bo

GZS pozdravlja odločitev, da prispevka za prednostno dispečiranje zaenkrat ne bo. Breme prednostnega dispečiranja bi v večini nosilo gospodarstvo, 25 odstotkov pa gospodinjstva. Gospodarstvo je s to odločitvijo zavarovano pred najmanj 18 milijoni evrov dodatnih stroškov, po nekaterih ocenah pa naj bi za ta namen želeli zbrati še več sredstev.

Fotogalerija