Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so spet dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije). Zbornica računovodskih servisov pri GZS je uspela skupaj z dvema slovenskima zavarovalnicama pripraviti zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki je boljši kot obstoječi zavarovalni produkti na slovenskem zavarovalnem trgu. Zavarovalni program ima dve prednosti za člane Zbornice računovodskih servisov:
• premijsko: primerno izhodiščno zavarovalno premijo ter individualni bonus in udeležbo na poslovno tehničnem rezultatu (skupni bonus).
• kakovostno: nudi boljše zavarovalno kritje kot jih nudijo zavarovalni produkti na slovenskem trgu.

Fotogalerija