Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Učinek skupne nabave medicinske opreme: 30 % cene

Med uresničenimi predlogi Vlade RS je v zadnjem poročilu tudi skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme. Ta ukrep vsaj deloma uresničuje predlog GZS o povečanju učinkovitosti organizacije izvajalcev zdravstvenih storitev iz Agende 46+. Ministrstvo za zdravje je februarja skupaj z Združenjem zdravstvenih zavodov predstavilo projekt skupne baze cen in skupno javno naročilo za zdravila. Na ministrstvu so poleg tega s Skupnim javnim naročilom za opremo 7 urgentnih centrov privarčevali 3,3 milijona evrov oz. kar 30 odstotkov cene.

Fotogalerija