Stališča in komentarji


Smo pred plazom novih plačnih zahtev?


Vladni urad kar za petino bolj optimističen od mednarodnih inštitucij.

Današnja pomladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj zbuja dvom v kredibilnost le-te. Gospodarska rast v letošnjem letu naj bi po njihovih ocenah porasla kar za 3,6 % in naslednje leto za 3,2 %. Za primerjavo: nedavna napoved IMF in Evropske komisije je pri 3 odstotkih.

Kaj visoka napoved pomeni

Zelo optimistična napoved dviguje pričakovanja po rasti plač v javnem sektorju ter nasploh povečuje proračunske apetite celotnega javnega sektorja. Revizija rasti pomeni pri projekcijah Ministrstva za finance ter javnih blagajn ZPIZ in ZZZS več prihodkov, nižje odhodke in nižji primanjkljaj. To pomeni, da se s tem odpira manevrski prostor za višanje javne porabe, predvsem preko plač v javnem sektorju.

Zakaj politiki visoka napoved ustreza?

Visoka gospodarska napoved vladnega urada vpliva prek učinka potencialne revizije državne porabe na višje stroške dela v javnem sektorju oziroma z drugimi besedami na predvolilno kupovanje glasov. S tem se bodo strukturna plačna neskladja med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju še poglabljala. Že zdaj zaposleni javni uslužbenci na mesec prejmejo 350 EUR na mesec več kot zaposleni v zasebnem sektorju, katerih varnost zaposlitve je manjša ter delovni ritem bolj stresen.

Cene višje, kdaj obresti?

Inflacija pri 2 %, ki je v napovedi izpostavljena, že pomeni, da je trenutna gospodarska rast nad potencialno ter zaradi podobnih trendov v območju evra že lahko pričakujemo hitrejše dvigovanje obrestnih mer (Euriborja). Po zdravo razumskih pravilih bi to dejstvo za novo-ustanovljeni fiskalni svet že bil zadosten signal za podelitev predloga za hitrejše kršenje javne porabe ter hitrejše krčenje javno-finančnega primanjkljaja.

Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije: »Tekmovanje med inštitucijami, katera bo napovedala višjo rast, bi moralo spremljati tudi tekmovanje med političnimi strankami, katera bo napovedala višji javno-finančni presežek. Upravičeno pa se bojimo, da leto pred volitvami zadnje tekme ne bomo videli.«   

 

Fotogalerija