Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Slovenski dobavitelji aktivno spremljajo dogajanje AGROKOR-MERCATOR

Ljubljana, 13. april 2017 – Na današnji izredni seji Upravnega odbora GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so bili sprejeti sklepi glede spremljanja dogajanja na Hrvaškem v povezavi s poslovanjem podjetja Agrokor in zagotavljanja varnosti slovenskih dobaviteljev kmetijskih pridelkov, hrane in pijač na relaciji do podjetja Mercator d.d.


 

Člani Upravnega odbora GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so na današnji izredni seji sprejeli naslednje sklepe:

 

1.      sklep: POSPEŠITEV AKTIVNOSTI SLOVENSKE VLADE

Podpiramo aktivnosti Vlade RS, da pozorno spremlja poslovno dogajanje v sistemu Mercator d.d., vendar zahtevamo, da zaradi insolventnega postopka nad obvladujočo družbo Agrokor d.d. takoj izpelje ustrezne in učinkovite ukrepe za zaščito poslovnega subjekta Mercator d.d. ter korektne zaščite dobaviteljev z namenom zaščite delovnih mest. 

2. sklep: USTANOVITEV ODBORA SLOVENSKIH DOBAVITELJEV PODJETJU MERCATOR

Ustanovljen je Odbor, ki ga vodi predsedstvo GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Prva naloga Odbora je, da se sestane s sedanjo upravo podjetja Mercator d.d. in se seznani z njihovimi aktivnostmi, da se zadrži denarni tok družbe in poplačilo dobaviteljev.

3. sklep: USTANOVITEV ODBORA SLOVENSKIH UPNIKOV, KI PRODAJAJO V SISTEM                  AGROKOR

Ustanovljen je Odbor upnikov, ki prodajajo v sistem Agrokor. Predsednik Odbora je Izidor Krivec (Celjske mesnine d.d.). Sopredsedujoči so Peter Polanič (Skupina Panvita), Janez Rebec (Pivka perutninarstvo d.d.) in Tibor Šimonka (Perutnina Ptuj d.d.).

Fotogalerija