Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Po britanskih volitvah: funt ponovno nižje

Britanski potrošniki plačujejo ceno negotovosti z nižjo realno rastjo plač. Marca so bile te medletno nižje za pol odstotka. Verjetno je, da se bo ta trend nadaljeval.

Predčasne volitve v Združenem kraljestvu konzervativcem premierke Mayeve niso prinesle trdnejšega mandata za uspešno nadaljevanje pogajanj o izstopu iz EU. Kar nekaj domačih in tujih družb se zaradi neznanke o časovnici izstopa in morebitnih spremenjenih okoliščinah pri poslovanju odloča za zamik investicij ali pa celo prenaša del poslovanja v kontinentalni del Evrope. To so predvsem družbe, ki so vezane na poslovanje na enotnem evropskem trgu, katerega del Združeno kraljestvo morda ne bo več.   

Gospodarska slika na Otoku nespremenjena

Realna rast BDP-ja je znašala v obdobju dvanajstih mesecev (vključujoč prvo četrtletje 2017) 1,9 %, kar je prav toliko kot v EU-28. Glede na predhodno četrtletje je bila rast v prvem kvartalu letošnjega leta pri 0,2 % najnižja med vsemi državami. V mesecu aprilu so bile cene (HICP) v Združenem kraljestvu višje za 2,7 %, na ravni EU pa 2 %. K temu je pripomogel predvsem šibak funt, ki je okrepil vrednost uvoza ter podražil blago za potrošnike. Rast industrijske proizvodnje je v zadnjem letu do meseca marca na Otoku znašala 2,6 %, v EU pa 1,7 %, kar je spodbudilo tudi ugodnejše razmerje med funtom in evrom. Tudi gradbeni sektor je bil relativno neprizadet, saj se je vrednost gradbenih del v zadnjih 12-ih mesecih na Otoku okrepila za 2,4 %, v EU pa za 1,4 %. Trdni gospodarski podatki torej kažejo, da je gospodarstvo Združenega kraljestva relativno odporno.

Britanska gospodinjstva preudarnejša

Bank of England je v majskem poročilu zapisala, da je v zadnjih mesecih čutiti nižjo potrošnjo gospodinjstev, zato se je kljub inflaciji (2,7 %), ki je bila nad ciljno (2 %), odločila, da bo obrestno mero zadržala pri 0,25 %, da bo ohranila na bilanci 435 mrd funtov državnih obveznic ter da bo vsak mesec še kupila za 10 mrd podjetniških obveznic. Namen te operacije je ohranitev ugodnih pogojev financiranja, ki naj bi spodbudili potrošnike k najemanju posojil, podjetja pa k investiranju. Centralna banka še priznava, da zgolj z monetarno politiko ne morejo preprečiti nižje realne rasti plač, saj bi na drugi strani višja obrestna mera dvignila število brezposelnih. Tako je verjetneje, da bo centralna banka sprejemala višjo inflacijo in nižje realne dohodke kot pa dvigovala obrestne mere.

Britanski funt zopet pod pritiskom

Med oktobrom 2016 in majem 2017 je britanski funt pridobil 4,3 % napram evru, vendar je bil od vrha v novembru 2015 še vedno nižji za petino. Po razglasitvi prvih rezultatov volitev je funt izgubil dva odstotka, predvsem zaradi pričakovanj finančnih investitorjev, da bo končni rezultat bolj v prid konzervativcev, ki bi s tem bili uspešnejši pri vodenju pogajanj. 

Fotogalerija