Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Prvič nam je uspelo, da so reprezentativne zbornice s svojimi mrežami, predvsem GZS in OZS, eksplicitno vključene v zakon, in sicer na naslednji način: “Podjetniško podporno okolje sestavljajo tudi reprezentativne gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter njihova mreža regionalnih oziroma območnih zbornica. Reprezentativnim zbornicam se podeli javno pooblastilo za izvajanje naslednjih nalog: (1) evidentiranje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij ter priprava predlogov za njihovo odpravo in (2) preverjanje ustreznosti pripravljenih presoj učinkov predpisov na gospodarstvo. Inovativno podporno okolje sestavljajo tudi reprezentativne zbornice.« Predlagana sprememba omogoča sistemsko vključitev reprezentativnih gospodarskih zbornic in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v podporno okolje za podjetništvo.

Fotogalerija