Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


60 mio prihrankov pri plačah

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe, ki so zagotovili umik predloga Zakona o minimalni plači in Zakona o inšpekciji dela, ki ju je v postopek v Državni zbor vložila Združena levica. S tem je bilo slovenskemu gospodarstvu samo iz naslova predvidenih sprememb, ki jih je prinašal vloženi predlog Zakona o minimalni plači, prihranjeno okoli 60 milijonov evrov. Neposredno bi masa plač pri najnižjih plačilnih razredih porasla za 40 mio evrov, vsaj še 20 mio evrov bi znašal posredni učinek zaradi rasti plač po plačni lestvici.

Fotogalerija