Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Zanj si prizadevata Območna zbornica Koroške in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.
Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture. 

Fotogalerija