Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Papir, kovine in kosovni odpadki tudi nekomunalnim družbam, vpisanim v evidenco

Pri sprejemanju Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je bila na pobudo gospodarstva uvedena izjema od obvezne uporabe javne službe zbiranja, in sicer lahko izvirni povzročitelj iz dejavnosti za nekatere svoje ločeno zbrane frakcije (papir, kovine in kosovni odpadki) komunalnih odpadkov zagotovi nadaljnje ravnanje z oddajo drugim osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev, ali imetnikom dovoljenja za predelavo teh odpadkov, ki niso izvajalci javne službe. Hkrati uredba dopušča uporabniku, ki je posameznik, možnost izbire, da določene odpadke (papir in kovine), ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, poleg izvajalcu javne službe prepušča tudi osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev v zbirnih centrih, ali osebam z dovoljenjem za predelavo teh odpadkov na mestih predelave. 

Fotogalerija