Stališča in komentarji


Umaknjen diskriminatorni razpisni pogoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je še pred kratkim v razpisih uporabljalo sporni »izključitveni« pogoj, po katerem prijavitelji, zaradi neupravičene uporabe sredstev, niso smeli biti v sporu z MGRT ali s SPIRIT v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča. MGRT je s takšnimi pogoji posredno odvračalo prijavitelje tudi v primeru kršitev ali nepravilnosti na strani MGRT ali SPIRIT, da ne vlagajo pravnih sredstev, ker posledično ne bodo smeli sodelovati na bodočih razpisih. Zdaj umaknjeni diskriminatorni pogoj bi lahko podjetjem ali potencialnim prijaviteljem še naprej onemogočal prijavo na nadaljnje (pomembne) razpise (ali pa jih odvračal od iskanja pravice na sodišču) in s tem vplival na možnost pridobitve evropskih sredstev sofinanciranja.

Fotogalerija