Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Magna: priložnost za partnerski okoljski monitoring

GZS poziva morebitne pritožnike, naj sprejmejo ponudbo Magne Steyr o okoljskem monitoringu in naj ne ogrožajo investicije. S tem bi v Sloveniji lahko razvili pomemben okoljevarstveni standard.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) z zaskrbljenostjo spremlja ovire, s katerimi se spopadajo različni investitorji pri pripravi in izvedbi investicij v prostoru. Primer Magne Steyr je samo zadnji v vrsti podobnih primerov, najbrž pa postaja najbolj absurden.

 

V zadnjih dneh je postalo jasno, da kljub vsem zavezam investitorja lahko pričakujemo pritožbe na izdano pozitivno okoljevarstveno soglasje za projekt Magne v Hočah. To bi lahko ogrozilo ta projekt v Sloveniji, s čimer bi izgubili številna delovna mesta prav v regiji, ki ji delovnih mest zelo primanjkuje.

 

Gre za investitorja, ki je zagotovo med tistimi, ki so v zadnjih letih vložili največ napora v komuniciranje z vsemi deležniki in v pojasnjevanje vseh pomembnih učinkov investicije. Investitor podpira tudi pobudo o partnerstvu z lokalno skupnostjo, okoljevarstvenimi organizacijami in univerzo. V skladu s takšnim partnerstvom bi z digitalnim monitoringom, ki bi ga spremljale lokalna skupnost, predstavnik nevladnih okoljevarstvenih organizacij, univerza ali neodvisni inštitut, spremljali vse okoljske učinke.

 

To pomeni, da imamo v Sloveniji poleg delovnih mest in tehnološko visoko razvite proizvodnje možnost v praksi vzpostaviti tudi model zelo kakovostnega partnerskega spremljanja učinkov na okolje in prostor, ki bi lahko postal standard tudi za druge investicije in zgledna rešitev za partnersko sodelovanje med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in drugimi deležniki.

 

Zato pozivamo vse deležnike, ki s pritožbami lahko ogrozijo investicijo in nova delovna mesta v Hočah, da raje skupaj z drugimi deležniki sprejmejo ponudbo investitorja in skupaj z njim vzpostavijo standarde, ki bi v prihodnosti lahko veljali tudi za druge naložbe. S tem bi pridobili vsi.

 

Vsakdo v državi ima pravico, da poskuša svoje argumente uporabiti v vseh postopkih, ki mu jih omogoča pravni sistem. Vendar v gospodarstvu ugotavljamo, da je naš sistem za investitorje postal že tako rigiden, da jih odvrača, zaradi česar se lahko zgodi, da bo tudi omenjena tehnološko sodobna investicija izvedena drugje, ne pa v Sloveniji.

 

Ob tej priložnosti predlagamo Vladi RS, da pospeši sprejem gradbene zakonodaje, ki bi zmanjšala ovire za investitorje, obenem pa tudi, da na primeru investicije Magne Steyr in drugih investitorjev pripravi urgentno analizo, na podlagi katere bi po hitrem postopku odpravili tiste postopkovne možnosti, ki škodljivo blokirajo takšne koristne investicije za slovenske državljane in slovensko gospodarstvo.

 

Fotogalerija