Stališča in komentarji


Investicija v drugi tir je strateškega pomena

GZS podpira vladni projekt izgradnje drugega tira, obenem pa od zdajšnje in naslednjih vlad pričakuje transparentno, kakovostno in racionalno izvedbo, s ciljem čim manjše obremenitve javnih financ oziroma davkoplačevalcev.

Čim hitrejša in kvalitetna izgradnja drugega tira Koper – Divača je ključna za dolgoročni razvoj slovenske transportno-logistične dejavnosti. Odlašanje s projektom II. tira bi bilo škodljivo, pri čemer pa je ključnega pomena, da Vlada RS v okviru svojih načrtov zagotovi maksimalno učinkovito, kvalitetno in racionalno izvedbo projekta za svoje davkoplačevalce, med katerimi je poleg državljanov tudi celotno slovensko gospodarstvo.

Razlogov za podporo investiciji je več kot dovolj. Najcenejšo traso, izbrano po najvišjih kriterijih glede vplivov na okolje, varnosti, maksimalne pretočnosti in hitrosti na progi, je treba izbrati z dolgoročnega zornega kota. Slovenija je v bližnji preteklosti premalo vlagala v železniško infrastrukturo. Da bi nadoknadili zaostajanje, bo v naslednjem obdobju potrebno več finančnih virov nameniti železnici. To bo omogočilo Sloveniji, da izkoristi odlično geostrateško lego in pospešeno razvije sodobno logistično gospodarstvo.

Brez uveljavitve zakona bi bila uresničitev projekta odložena za več let, v tem času pa nas bodo transportne poti obšle prek Avstrije, Italije in morda tudi Hrvaške. Če ne bomo prenesli večjega dela rastočega prometa tovora na železnice, bodo v roku 10 do 15 let tudi na naših avtocestah nemogoče razmere. Zmanjšala se bo tudi stopnja varnosti v prometu.

Vladni zakon teži k temu, da vpelje nove načine financiranja železniške infrastrukture. Razbremenjuje davkoplačevalce, kar je za Slovenijo kot prometno tranzitno državo nadvse pomembno. S tem bo namreč lahko ostalo več javnega denarja za druge infrastrukturne projekte. Vključitev zalednih držav v realizacijo projekta pa je priložnost za povečevanje prometa in zniževanje tveganj financiranja projekta. Hkrati to izboljša tudi dostopnost do nepovratnih evropskih sredstev za financiranje projekta.

Vsi argumenti so torej v prid investiciji. Seveda pa to ne zagotavlja njene racionalne in kvalitetne izvedbe vnaprej, če zdajšnja in bodoče vlade investicijo ne bodo izpeljale transparentno, strokovno, kakovostno in racionalno. To v gospodarstvu od nadzornikov in izvajalcev investicije pričakujemo in kot davkoplačevalci tudi zahtevamo.

Boštjan Gorjup, predsednik GZS: »Na referendumu bom glasoval za drugi tir, saj menim, da slovensko gospodarstvo potrebuje odločitve in rešitve v doglednem času. Pomembno je, da so med viri financiranja znatna evropska sredstva in da so plačniki tudi vsi uporabniki logističnih storitev. S tem sredstva državnega proračuna lahko uporabimo za dobro ljudi in gospodarstva. Vsekakor je treba projekt izpeljati v smislu dobrega gospodarja in z ustreznim nadzorom.«

 

Fotogalerija